Tiesiskais paziņojums

Privātums un tiesiskums


LŪDZU, PIRMS TĪMEKĻA VIETNES APMEKLĒŠANAS VAI LIETOŠANAS IZLASIET LĪDZ GALAM ŠO TIESISKO PAZIŅOJUMU UN PRIVĀTUMA POLITIKU.


Ievads

Visi nosaukumi, logotipi un preču zīmes ir SCA grupas, tās biedru, saistīto uzņēmumu, tās licences devēju vai kopuzņēmumu © 2008 SCA Grupas īpašums. Visas tiesības rezervētas. Jūsu veiktais šīs vietnes apmeklējums un informācijas izmantošana šeit ir pakļauta mūsu tiesiskā paziņojuma noteikumiem un nosacījumiem, kā arī mūsu privātuma politikai un mūsu ētikas politikai. Mūsu mērķis ir, lai visas personas, kuru personas datus apstrādā SCA, justos droši, ka viņu privātums tiek respektēts, un ka mēs pieliekam pietiekamas pūles, lai aizsargātu mums iesniegtos personas datus. Šīs privātuma politikas nolūks ir informēt Jūs par to, kādu informāciju mēs ievācam, un kam tā tiek izmantota.
Mūsu mērķis ir, lai visas personas, kuru personas datus apstrādā SCA, justos droši, ka viņu privātums tiek respektēts, un ka mēs pieliekam pietiekamas pūles, lai aizsargātu mums iesniegtos personas datus. Šīs privātuma politikas nolūks ir informēt Jūs par to, kādu informāciju mēs ievācam, un kam tā tiek izmantota.
 
Mēs esam SIA SCA HYGIENE PRODUCTS
Ulbrokas iela 23
LV – 1021, Riga
Tel: +371 67784978

Tiesiskais paziņojums

Materiālus šai tīmekļa vietnei („Vietne”) nodrošina Svenska Cellulosa Aktiebolaget („SCA”), kā pakalpojumu saviem klientiem, un tos var izmantot tikai informatīvā, nekomerciālā nolūkā. Atsevišķas kopijas var lejupielādēt saskaņā ar turpmāk minētajiem nosacījumiem.

Lejupielādējot jebkādus materiālus no šīs vietnes, Jūs piekrītat šiem noteikumiem. Ja jūs tiem nepiekrītat, neizmantojiet šo vietni un nelejupielādējiet no tās nekādus materiālus.

Preču zīmes īpašumtiesības un izmantošana

Visi nosaukumi, logotipi un preču zīmes ir SCA grupas, tās biedru, saistīto uzņēmumu, tās licences devēju vai kopuzņēmumu © 2008 SCA Grupas īpašums. Visas tiesības rezervētas. SCA preču zīmes un zīmolu nosaukumus var izmantot tikai saskaņā ar lietošanu, kas atļauta saskaņā ar šo tiesisko paziņojumu vai iepriekšēju SCA atļauju.

Intelektuālā īpašuma tiesības un ierobežota lietošana

Viss saturs, kas iekļauts šajā vietnē, tāds kā teksts, grafiki, logotipi, pogu ikonas, attēli, audio klipi un programmatūra ir SCA vai tā satura piegādātāju īpašums, un tiek aizsargāts ar Zviedrijas tiesību aktiem un starptautiskiem tiesību aktiem par autortiesībām. Jebkādu šīs vietnes materiālu neatļauta izmantošana vai izplatīšana var pārkāpt autortiesības, preču zīmju un/vai citus tiesību aktus un ir pakļauta civilām, kā arī kriminālām sankcijām.

Vietni vai kādu šīs vietnes daļu nevar atveidot, dublēt, kopēt, pārdot, tālākpārdot vai citādi ekspluatēt jebkādai komerciālai izmantošanai, ko SCA nav skaidri atļāvis. Jūs varat lejupielādēt vienu SCA vietnēs atrastu informācijas kopiju vienā datorā savai personīgai, nekomerciālai, iekšējai lietošanai tikai tad, ja SCA nav rakstveidā devis īpašu atļauju darīt citādi.

Jūs nevarat pārveidot, izmantot vai nodot informāciju jebkādā komerciālā nolūkā; nevarat no informācijas atcelt jebkādas autortiesības vai citus īpašuma paziņojumus. Jūs piekrītat novērst materiālu jebkādu neatļautu kopēšanu un nodrošināt, lai visi Jūsu organizācijas darbinieki, ja tādi ir, stingri ievēro šos ierobežojumus.

SCA Jums nepiešķir nekādas skaidri izteiktas vai netieši norādītas tiesības saskaņā ar jebkādiem patentiem, autortiesībām, preču zīmēm vai informāciju par tirdzniecības noslēpumu. Jebkādai SAC nosaukumu, logotipu un preču zīmju izmantošanai SCA produktu reklamēšanas vai veicināšanas nolūkā ir nepieciešama iepriekšēja SCA piekrišana.

Garantijas atsaukšana

Informācija, ko satur šī vietne, tiek sniegta tāda, kāda tā ir, bez jebkādas skaidri izteiktas vai netieši norādītas jebkāda veida garantijas, ieskaitot pieprasījuma, intelektuālā īpašuma neaizskaramības vai piemērotības jebkādam īpašam nolūkam garantiju. Ja SCA savienojas ar trešās personas mājas lapu, šāda savienošanās ir tikai lietotāju ērtības nolūkā, un SCA nav atbildīgs par informāciju, ko satur šī mājas lapa, saturu vai precizitāti, kā arī SCA neatbild par šādas trešās puses mājas lapu privātuma paradumiem.

SCA nevienā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar peļņas zuduma zaudējumiem, uzņēmējdarbības traucēšanu vai informācijas zudumu, kas rodas dēļ informācijas izmantošanas vai nespējas to izmantot, pat ja SCA ir ticis brīdināts par šādu kaitējumu iespējamību.

Turklāt, SCA negarantē informācijas, teksta, grafiku, saišu vai citu vienību, ko var saturēt šī informācija, pareizību vai pilnīgumu. SCA jebkurā laikā, nesniedzot paziņojumu, var veikt izmaiņas šajā saturā vai šeit aprakstītajos produktos. SCA neuzņemas saistības atjaunot informāciju vai citus materiālus, kas ir ievadīti šajā vietnē.

Iesniegšana, ko veic lietotājs

Jebkādi materiāli, informācija vai cita saziņa, ko Jūs nododat vai nosūtāt uz šo vietni, tiks uzskatīta par nekonfidenciālu, neekskluzīvu, bez privilēģijām, neatsaucamu, pilnībā apakšlicencējamu un nepatentētu („Saziņa”). SCA nav saistību pret šo saziņu.

Jūs piekrītat nepiekļūt vai neizmantot šo vietni jebkādā veidā, kas var kaitēt jebkādai SCA datorsistēmai vai tīkliem, vai tos pārslogot, kā arī neizmantot vietni vai tās vai caur to sniegto saturu jebkādā nelikumīgā vai šajos noteikumos un nosacījumos aizliegtā nolūkā.

SCA var brīvi atklāt, kopēt, izplatīt, iekļaut un/vai citādi izmantot saziņu kopā ar visiem datiem, attēliem, skaņām, tekstu un citām šeit ietvertām lietām jebkādā un visos komerciālos vai nekomerciālos nolūkos.

Ja Jūs šajā vietnē vai citādi sniedzat SCA personas datus, Jūs ar šo piekrītat, ka SCA izmanto šādus datus Jūsu informācijas izvērtēšanas un SCA produktu un pakalpojumu tirgošanas nolūkā, ieskaitot tiesības nodot datus trešajām valstīm un nosūtīt informāciju internetā. SCA par šādu personas datu apstrādi ir atbildīgs saskaņā ar Zviedrijas tiesību aktiem, un Jūs varat sazināties ar SCA nepareizu datu gadījumā vai citos ar personas datiem saistītos jautājumos.

Cits

SCA jebkurā laikā var mainīt šos noteikumus, atjaunojot šo apziņošanu.

SCA pēc saviem ieskatiem patur tiesības (1) mainīt šo tiesisko paziņojumu; (2) pastāvīgi uzraudzīt un noņemt apziņošanu, un/vai (3) jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma sniegšanas pārtraukt vietnes pieejamību. Ja jebkādi šā tiesiskā paziņojuma noteikumi vai nosacījumi tiek noteikti par nelikumīgiem, nederīgiem, anulētiem vai jebkāda iemesla dēļ spēkā neesošiem, atlikušo noteikumu un nosacījumu derīgums un spēkā esamība sakarā ar to nekādā veidā netiek ietekmēts vai pavājināts.

 

Privātuma politika

(“Essity” vai “mēs”, vai “mums”) nopietni uztver datu privātumu. Šajās Privātuma pamatnostādnēs aprakstīts, kā Essity kā datu pārzinis Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“GDPR”) izpratnē un e-Privātuma regulas (“e-privātuma regula”) izpratnē ievāc un apstrādā fizisku personu datus un citu lietotāju informāciju.

1. Personas datu kategorijas un apstrādes nolūki


Metadati

Jūs varat izmantot mūsu tīmekļa vietni vai lietotni, nesniedzot nekādus personas datus par sevi. Šādā gadījumā Essity ievāks tikai šādus metadatus, kas rodas Jūsu lietošanas rezultātā:

Atsauksmju lapa, piekļuves dati un laiks, pārraidīto datu apjoms, pārraides statuss, interneta pārlūkprogrammas veids, IP adrese, operētājsistēma un saskarne, programmatūras pārlūka valoda un versija.

Jūsu IP adrese tiks izmantota nolūkā ļaut Jums piekļūt mūsu tīmekļa vietnei vai lietotnei. Tiklīdz IP adrese vairs nebūs nepieciešama šim nolūkam, mēs saīsināsim Jūsu IP adresi, noņemot pēdējos astoņus ciparus no Jūsu IP adreses. Metadati, tai skaitā saīsinātā IP adrese, tiks izmantota ar mērķi uzlabot mūsu tīmekļa vietnes kvalitāti un pakalpojumus, analizējot mūsu lietotāju lietošanas ieradumus.

Konts

Ja Jūs izveidojat kontu mūsu tīmekļa vietnē vai lietotnē, Jums var tikt lūgts sniegt personas datus par Jums, piemēram: vārdu, pasta adresi, e-pasta adresi, izvēlēto paroli, tālruņa numuru, bankas konta rekvizītus, kredītkartes rekvizītus, adresi rēķinu nosūtīšanai un piegādēm, interesi par noteiktām precēm/pakalpojumiem (brīvprātīgi), pieprasīt saņemt tirgvedības e-pastus (brīvprātīgi). Essity šos personas datus apstrādā nolūkā nodrošināt Jums konta darbību, nodot Jums tirgvedības materiālus, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, un tirgvedības nolūkiem analizēt Jūsu intereses.

Preču piedāvājumi

Ja Jūs pasūtat preci ar mūsu tīmekļa vietnes vai lietotnes starpniecību, Essity ievāc un apstrādā šādus personas datus par Jums: Jūsu konta dati, preces veids un daudzums, pirkuma cena, pasūtījuma datums, pasūtījuma statuss, preču atdošana, klientu apkalpošanas pieprasījumi. Essity šādus personas datus apstrādā nolūkā izpildīt līgumattiecības un preces pasūtījumu, nodrošinot klientu apkalpošanas pakalpojumus, tiesisko pienākumu izpildi, aizsargāt, fiksēt un izmantot tiesiskas pretenzijas un individuāli pielāgotu tirgvedību.

Totalizatori:

Ja Jūs piedalāties totalizatorā, Essity ievāc un apstrādā šādus personas datus par Jums: vārds, pasta adrese, e-pasta adrese, ieraksta datums, uzvarētāja atlase, balva, atbilde uz jautājumu. Essity šādus personas datus apstrādā nolūkā izspēlēt totalizatoru, informēt uzvarētāju, nodot uzvarētājam balvu, organizējot pasākumu un tirgvedību.

Dati par veselību:

Ja Jūs pasūtat kādas preces, Essity var ievākt un apstrādāt arī informāciju par Jūsu veselības stāvokli, kas ir saistīts ar preces pasūtījumu. Dati par veselību ir sensitīvie dati GDPR izpratnē, un Essity veic visus nepieciešamos pasākumus, lai šādus sensitīvos datus aizsargātu atbilstoši tiesiskā regulējuma prasībām. Ar Jūsu piekrišanu Essity ievāc un apstrādā datus par Jūsu veselību vienīgi nolūkā izpildīt līgumattiecības un preces pasūtījumu, nodrošinot klientu apkalpošanas pakalpojumus, tiesisko pienākumu izpildi, aizsargāt, fiksēt un izmantot tiesiskas pretenzijas un individuāli pielāgotu tirgvedību.

2. Trešās personas

 • Nodošana pakalpojumu sniedzējiem

  Essity var piesaistīt ārējus pakalpojumu sniedzējus, kuri rīkojas kā Essity datu operators, lai sniegtu Essity noteiktus pakalpojumus, piemēram, tīmekļa vietnes pakalpojumu sniedzējus, tirgvedības pakalpojumu sniedzējus vai IT atbalsta pakalpojumu sniedzējus. Sniedzot šādus pakalpojumus, ārējiem pakalpojumu sniedzējiem var būt piekļuve un/vai viņi var apstrādāt Jūsu personas datus.

  Mēs prasām šiem ārējiem pakalpojumu sniedzējiem īstenot un piemērot drošības pakalpojumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu privātumu un drošību.

 • Citi saņēmēji

  Essity var, saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības tiesisko regulējumu, nodot personas datu tiesībsargājošām iestādēm, valsts iestādēm, juridiskajam konsultantam, ārējiem konsultantiem vai sadarbības partneriem. Uzņēmumu apvienošanās vai iegādes gadījumā personas dati var tikt nodoti uzņēmumu iegādē vai apvienošanā iesaistītajām trešajām personām.

 • Personas datu starptautiskā nodošana

  Mūsu ievāktos vai saņemtos Personas datus par Jums var nodot vai apstrādāt saņēmēji, kas atrodas Eiropas ekonomikas zonā vai (“EEZ”) vai ārpus tās. Šīs valstis ietver tālāk uzskaitītās: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, kuras nodrošina no Eiropas datu aizsardzības tiesiskā regulējuma viedokļa atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Saņēmēji ASV ir daļēji sertificēti saskaņā ar ES-ASV Privātuma vairogu un tādējādi atzīti kā tādi, kas nodrošina no Eiropas datu aizsardzības tiesiskā regulējuma viedokļa atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Citi saņēmēji var atrasties citās valstīs, kuras nesniedz no Eiropas datu aizsardzības tiesiskā regulējuma viedokļa atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Essity veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka nodošana ārpus EEZ ir pienācīgi aizsargāta, kā to nosaka piemērojamā datu aizsardzības tiesību regulējuma prasības. Attiecībā uz nodošanu uz valstīm, kuras nenodrošina atbilstošu datu aizsardzības līmeni, nodošanu mēs īstenojam, balstoties uz atbilstošiem drošības pasākumiem, piemēram, Eiropas Komisijas vai uzraudzības iestādes pieņemtajām datu aizsardzības standartklauzulām, apstiprinātu rīcības kodeksu kopā ar saņēmēja saistošām un realizējamām saistībām , vai saskaņotiem sertifikācijas mehānismiem kopā ar saņēmēja saistošām un realizējamām saistībām. Jūs varat palūgt šādu atbilstošo drošības pasākumu kopiju, sazinoties ar mums atbilstoši 7. punktā (Sazinieties ar mums) tālāk norādītajam.

3. Apstrādes tiesiskais pamats

Mēs varam veikt Jūsu personas datu apstrādi balstoties uz šādu tiesisku pamatu:

 • Jūs esat devis savu pierišanu Jūsu datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • Apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei, kura līdzējs Jūs esat, vai nolūkā veikt pasākumus, kurus Jūs pieprasāt pirms līguma noslēgšanas;
 • Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mums noteiktu tiesisko pienākumu;
 • Apstrāde ir nepieciešama lai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
 • Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu sabiedrības interesēs veiktu uzdevumu vai izmantotu mums piešķirtu oficiālu pilnvarojumu;
 • Apstrāde ir nepieciešama mūsu vai trešās personas likumīgo interešu ievērošanas nolūkā, izņemot gadījumus, kad prioritāte salīdzinājumā ar šādām interesēm ir Jūsu pamattiesībām un brīvībām, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, jo īpaši, ja Jūs esat bērns;
 • Citi datu apstrādei piemērojami tiesiski pamati, jo īpaši dalībvalsts likumdošanā notiktās normas

Mēs varam veikt Jūsu sensitīvo personas datu apstādi uz šādu tiesisku pamatu pamata:

 • Jūs esat devis savu nepārprotamu piekrišanu Jūsu sensitīvo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • Apstrāde ir nepieciešama nolūkā izpildīt konkrētas Essity vai datu subjekta saistības vai izmantot to konkrētās tiesības darba tiesisko attiecību jomā un saistībā ar sociālās apdrošināšanas un sociālās aizsardzības likumdošanu;
 • Apstrāde ir saistīta ar personas datiem, kurus datu subjekts ir apzināti publiskojis;
 • Apstrāde ir nepieciešama tiesisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai, vai jebkurā gadījumā, kad tiesas rīkojas savas tiesiskās kompetences ietvaros;

Jūsu personas datu sniegšana ir nepieciešama saskaņā ar likumā vai līgumā noteiktām prasībām, vai nepieciešama līguma noslēgšanai ar mums vai Jūsu pieprasīto pakalpojumu/preču saņemšanai, vai vienkārši brīvprātīgi no Jūsu puses.

Jūsu personas datu nesniegšana var radīt Jums neērtības, piemēram, Jums var nebūt iespēja saņemot noteiktas preces un pakalpojumus. Tomēr, ja vien nav norādīts citādi, Jūsu personas datu nesniegšanas rezultātā Jums neradīsies nekādas tiesiskas sekas.

4. Kādas Jums ir tiesības un kā Jūs varat pieteikt sava tiesības?

Ja Jūs esat deklarējis savu piekrišanu attiecībā uz Jūsu personas datu noteiktu ievākšanu, apstrādi un izmantošanu, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo piekrišanu attiecībā uz turpmāku apstrādi. Turklāt, Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu izmantošanu tirgvedības nolūkiem, neradot nekādas izmaksas, izņemot pārraidīšanas izmaksas saskaņā ar pamata tarifiem.

Saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības tiesisko regulējumu Jums ir tiesības (i) pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem, (ii) pieprasīt Jūsu personas datu labošanu, (iii) pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu, (iv) pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, (v) pieprasīt datu pārnesamību, (vi) iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi (tai skaitā iebilst pret profila veidošanu) un (vii) iebilst pret automatizētu lēmumu pieņemšanu (tai skaitā profila veidošanu).

Lai izmantotu savas tiesības, lūdzam sazināties ar mums atbilstoši 7. punktā (Sazināties ar mums) tālāk norādītajam.

Sūdzību gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

5. Sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas

Šajā tīmekļa vietnē vai lietotnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam apskatīt mūsu Pamatnostādnes par sīkdatnēm [ievadīt saiti uz Pamatnostādnēm par sīkdatnēm].

6. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiks uzglabāti, kamēr vien tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Jums pieprasītos pakalpojumus un preces. Tiklīdz mūsu attiecības būs beigušās, mēs izdzēsīsim Jūsu personas datus vai anonimizēsim Jūsu personas datus, ja vien nav piemērojamas normatīvo aktu prasības (piemēram, nodokļu mērķiem). Mēs varam saglabāt Jūsu kontaktinformāciju un intereses par mūsu precēm vai pakalpojumiem ilgstoši, ja Essity ir atļauts sūtīt Jums tirgvedības materiālus. Tāpat mums, saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, var būt pienākums saglabāt noteiktus Jūsu personas datus 10 gadus pēc attiecīgā taksācijas gada. Mēs tāpat varam saglabāt Jūsu personas datus pēc līgumattiecību beigām, ja Jūsu personas dati ir nepieciešami, lai ievērotu citus piemērojamos tiesību aktus, vai ja mums ir nepieciešami Jūsu personas dati, lai izvirzītu, īstenotu vai nodrošinātu aizstāvību tiesisku prasību gadījumā, vienīgi balstoties uz to, ciktāl tos ir nepieciešams zināt. Ciktāl iespējams, mēs ierobežosim Jūsu personas datu apstrādi šādiem ierobežotiem nolūkiem pēc līgumattiecību beigām.

7. Sazinieties ar mums

Ja Jums rodas bažas vai jautājumi saistībā ar šīm Privātuma pamatnostādnēm, lūdzam sazināties ar mums:

[ierakstīt Essity kontaktinformāciju (pasta adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru)].

Mūsu datu aizsardzību speciālista kontaktinformācija ir šāda: [ierakstīt Essity datu aizsardzību speciālista kontaktinformāciju (pasta adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru)].

Citos jautājumos mūsu pārstāvja ES kontaktinformācija ir šāda: [ierakstīt Essity pārstāvja ES kontaktinformāciju (pasta adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru)].

Produktu showroom

Kas ir kas?

Ir tik daudz dažādu produktu un nosaukumu, ka reizēm tiem ir diezgan sarežģīti izsekot. Un vēl – kad un kādu produktu vajadzētu lietot?! Īsumā atbilde ir: tas viss ir atkarīgs no vecuma, mēnešreižu plūsmas lieluma, situācijas un īpašo dienu cikla. Šeit būs padomi, kas var būt noderīgi, meklējot maksimālu higiēnisko aizsardzību.

Jautājumi un atbildes par mūsu produktiem

Sanitārā aizsardzība nav tik sarežģīta, un, tiklīdz Tu apgūsi un izpratīsi, kurš produkts Tev ir piemērotākais, tas būs tik vienkārši kā 1, 2, 3. Šeit mēs esam apkopojuši visbiežāk uzdotos jautājumus par mūsu produktiem.

 
 
 
 
 

Did you forget your password?!

No worries! Just submit your username or e-mail address and we'll send you your details.

Error, you must fill in username
Error, entered e-mail or username doesn't exist
New password is sent
 
 
 
 
 
 
Wait

Subscribe to our newsletter

Our newsletter is a great way of keeping track of updates on the site, offers, events and much more. Simply submit your e-mail and you'll never miss out on anything. Libresse-related!

The entered email is already on the newsletter list.
Your e-mail is now registered to our newsletter!
Invalid email address
Required field

Unsubscribe

 
 
 
 
 
 
Wait

Unsubscribe to our newsletter

Was it something we said or did? Please contact us, so we can make it up to you. We're gonna miss you! Oh well, you can always sign-up again if you change your mind.

Error. Have you entered the correct e-mail?
You are now unsubscribed!
Invalid email address
Required field
 
 
 
 
 

Hi! Your browser is kind of old!

Update to any of these new versions.

1.5
6.0
2.0
2.0
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Chrome
 
 
 
 
 

Thanks for your question!

We receive many questions to our expert. The expert will only answer questions not answered before.

 
 
 
 
 
 

Delete account

Your Libresse account is removed